Tag: สมัคร pg slot

  • ชาวแก๊งเกมสล็อตที่เจอวิบากกรรม สวดมนต์ตามนี้ได้เลย

    ชาวแก๊งเกมสล็อตที่เจอวิบากกรรม สวดมนต์ตามนี้ได้เลย

    บางครั้งบางคราวเราก็รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัด หรืออาจจะเป็นวิบากกรรมจากครั้งอดีจ เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตเคยรู้สึกเช่นนี้หรือไม่ เรามาเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีกันดีกว่า โดยเริ่มต้นจากการชั่งมัน ปล่อยเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นอดีต แล้วเริ่มต้นใหม่ แล้วให้บารมีแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมพระเจ้า และพระอริยสงฆ์พระเจ้า เป็นเครื่องนำทาง โดยการสวดมนต์บทต่างๆ ที่แอดมิน@winsure นำมาฝากในวันนี้ ให้สิ่งที่ร้ายกลับกลายเป็นดี ไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมหรือไม่ก็ตามหากคุณมีบุญมีกุศลอาจจะไปเบียดเบียนอกุศลกรรมเก่าให้กลายเป็นดีก็ได้ ตามแอดมินมาสวดกันเลยดีกว่า บทสวดที่ 1 เป็นย่อหน้าสุดท้ายของบทสวด เทวตาอุยโยชะนะคาถา (คาถาส่งเทวดากลับ) สัพเพ พุทธา พะละปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักคขัง พันธามิ สัพพะโส พระคาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีผลมากมีอานิสงส์มาก เพราะเป็นการขอพระบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันต์ทั้งหลาย ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวของเราหรือ ท่านใดจะไปสวดคาถาของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ ที่เรียกว่าคาถามหาจักรพรรดิก็ได้ คาถามหาจักรพรรดิ (ตั้งนะโม 3 จบก่อน) นโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะ-ธา-พุท-โม-นะ พุทธะบูชา…