Tag: ดวง

  • Topic : วิธีแก้ดวงตก ที่เหมาะกับแก๊งเกมสล็อต

    Topic : วิธีแก้ดวงตก ที่เหมาะกับแก๊งเกมสล็อต

    เคยรู้สึกกันไหมว่าบางทีโชคชะตาก็เล่นตลกเหลือเกิน ทำมาค้าขายก็ไม่ขึ้น ชีวิตไม่ราบรื่นในทุก ๆ ด้าน ซึ่งหลายคนก็เลือกพึ่งพาการดูดวง เพราะเชื่อว่าจะหาแนวทางให้ชีวิตได้ แต่เคยคิดหรือไม่ว่าอยู่ ๆ ชีวิตก็กลายเป็นขาลงอาจเกิดจากการที่เราโดนคุณไสยหรือมนตร์ดำก็ได้นะ ดังนั้นต้องมาหาวิธีการสะเดาะเคราะห์กันสักหน่อย วิธีแก้คุณไสย มนตร์ดำ ใครที่รู้สึกว่าหากินไม่ขึ้น ชีวิต การเงิน การงาน ไม่ราบรื่น ลองทำตามวิธีจะช่วยเสริมดวงให้ชีวิตดีขึ้นได้ จะช่วยให้ชีวิตราบรื่นขึ้น โดยพิธีนี้ไม่ต่างจากการได้ร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ เป็นการแก้เคราะห์กรรม และนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับตนเองอีกด้วย นอกจากวิธแก้คุณไสย มนตร์ดำแล้วแอดมิน@winsure ยังมีวิธีอื่นๆ ที่ช่วยทำให้ดวงเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตดีขึ้นมาฝาก สำหรับเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตที่อยากปรับแก้ดวงตนเองให้เฮง ให้ปังต้องนำวิธีนี้ไปใช้ วิธีแก้คุณไสย มนตร์ดำ จุดธูป 9 ดอกกลางแจ้ง ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดบทสวดดังนี้ ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฏโฐ             ทักขิเณนะ วิรุฬหะโกปัจฉิเมนะ รูปักโข                  กุเวโร อุตตะรัง ทิสังจัตตาโร เต มหาราชา              สะมันตา จะตุโร ทิสาทัพทัฬหะ มานะอัฏฐังสุ                 สะทา…